Header Image for Caerhun Community Council - Welsh

 CYNGHORYDD SIR

 Cyng Goronwy Edwards - 01492 593312 / 07740 697364CYNGHORYDD CYMUNED LLEOL

 LLANBEDR Y CENNIN
Mr Terry Evans
Mr Eryl Roberts (Cadeirydd)
Mr William Hugh Roberts

ROWEN
Mr Dewi Jones
Mr Dewi Vaughan Jones
Mr Jimmy Logan (Is-Gadeirydd)

TAL Y BONT
Mr Geraint Davies
Mr Rhun Edwards
Mr Cledwyn Griffiths

TYN Y GROES
Dr Gwynfor Evans 
Mr Tom Roberts CLERC

Ebostcliciwch yma er mwyn gyrru ebost i'r clerc.